Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Draadloze dasspeld microfoon huren Shure BLX4-CVL
Geluid-Microfoon en headset, Geluid
Draadloze dasspeld microfoon huren Shure BLX4-CVL

Shure BLX4-CVL is een professionele, draadloze dasspeld (clip-on) microfoon die vaak gebruikt wordt voor presentaties in een professionele omgeving. Omvat de CVL dasspeld micro en de BLX4 ontvanger.

De draadloze dasspeld microfoon kan je huren in Antwerpen (Deurne).

Je kan er eventueel ook een bijpassende actieve box bijhuren.

Vanaf € 9.00 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie