Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Karaoke Magic Sing E2 Dual
Geluid-Karaoke, Geluid
Karaoke Magic Sing E2 Dual

De Magic Sing E2Dual is een karaoke systeem waarbij je via wifi toegang hebt tot duizenden nummers in 15 verschillende talen (oa Engels en Nederlands).

Je sluit het systeem eenvoudig aan op jouw TV/beamer en je kan beginnen met zingen. We raden wel aan om het systeem op een geluidsinstallatie aan te sluiten en niet gebruik te maken van het geluid van de TV/beamer. 

Dit systeem is zeer geschikt voor een kleine, diverse groep waar plezier voorop staat. 

Je kan bijkomend ook een beamer, projectiescherm of geluidsinstallatie huren.

Dit systeem kan je huren in Antwerpen (Deurne).

 

Vanaf € 22.50 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie