Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Mengpaneel Yamaha MGP16X
Geluid-Mengpaneel
Mengpaneel Yamaha MGP16X

De Yamaha MGP16x is een PA mengpaneel, voorzien van hoogwaardige klasse A D-Pre voorversterkers. Deze zorgen voor optimale opname van het signaal, in meerdere layers, om optimaal volume en dynamiek te kunnen genereren. 

Het mengpaneel heeft 16 kanaalingangen, waarvan 12 microfoon ingangen en 4 line-ingangen. Kortom, voldoende voor een middelgroot live-optreden.

Uiteraard is het ook mogelijk om bijhorende micro's en geluid te huren. Wij kunnen een offerte op maat opmaken, indien gewenst.

Het mengpaneel kan je huren in Antwerpen (Deurne).

Vanaf € 13.50 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie