Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Microfoonklem A56D
Geluid-Microfoon en headset, Geluid
Microfoonklem A56D

Deze klem wordt gebruikt om de Shure SM57 te bevestigen aan uw drum, rack en zelfs cymbals.

Maakt onderdeel uit van de drum mic kit (+ 3 Shure Sm57 + Shure Beta 52A) die je ook bij ons kan huren.

De Shure A56D kan je huren in Antwerpen(Deurne).

Vanaf € 1.50 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie