Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Multikabel Devine SND-25-16-8
Geluid, Geluid-PA installatie
Multikabel Devine SND-25-16-8

De Devine Stagesnake bundelt 24 xlr kabels (16 lijnen heen en 8 lijnen terug) in 1 dikke kabel van 25m. Zo vermijd je een wirwar aan kabels op het podium. Door de kleur-en lettermarkering hou je een mooi overzicht over al de aansluitingen. 

 

Vanaf € 7.50 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie