Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Rookmachine Antari Z-1000
Effect, Effect-Rookmachine
Rookmachine Antari Z-1000

De Antari Z-1000 rookmachine is een rookmachine met een vermogen van 1000 Watt en met een hoge output (250 - 499 m³ per minuut). Werkt op basis van rookvloeistof. Deze vloeistof wordt meegeleverd.

Ideaal voor kleinere feestjes.

Deze rookmachine kan je huren in Antwerpen (Deurne).

Vanaf € 7.50 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie