Je kan materiaal reserveren aan voordelige tarieven als je tot één van volgende doelgroepen hoort:

  • Door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen
  • Professionele jeugdwerkpartners met een betoelagingsovereenkomst van de stad Antwerpen
  • Jeugddiensten van één van de 9 districten of de centrale jeugddienst: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Wilrijk, Hoboken, Merksem of Ekeren.
  • Jongeren (-26 jaar) met project-, fuif-of evenementsubsidies toegekend door een district (enkel voor materiaal dat je nodig hebt voor het project of evenement waarvoor je de subsidie kreeg).

Twijfel je: via deze link kan je nakijken of je beroep kan doen op de uitleendienst: overzicht jeugdverenigingen

Indien dit niet het geval, kan u je steeds ontlenen via onze andere zaak Rent4your-event (weliswaar dan zonder de korting van de stad Antwerpen): www.rent4your-event.be

Zoeken

Uitleendienst Antwerpen

Sneeuwmachine S-200X
Effect, Effect-Sneeuwmachine
Sneeuwmachine S-200X

De sneeuwmachine van Antari is een stille sneeuwmachine met een hoge output. Dit maakt de machine zeer geschikt voor toepassingen waar de machine moet fungeren op de achtergrond en het lawaai dus niet teveel mag overheersen.

Spuwt sneeuw 3 à 5m ver.

Incl 1l sneeuwvloeistof. Extra vloeistof kan aangekocht worden @5 euro/l.

De sneeuwmachine kan gehuurd worden in Antwerpen (Deurne).

Vanaf € 15.00 Per gebruik

Selecteer de datum huur en de locatie